Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 03/2017 Data: 14.02.2017 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 12/2016 Data: 14.11.2016 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2016 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku – korekta raportu kwartalnego nr 10/2016

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 11/2016 Data: 14.10.2016 Zarząd eo Networks S.A.przekazuje w załączeniu skorygowany raport kwartalny za II kwartał 2016 roku. Korekta dotyczy sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w raporcie kwartalnym spółki nr 10/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku, w punkcie 7 podpunkt a „Rachunek zysków i strat eo Networks S.A. za okres…

Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 10/2016 Data: 16.08.2016 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2016 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 05/2016 Data: 13.05.2016 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2016 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Jednostkowy raport roczny eo Networks S.A. za rok 2015

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 04/2016 Data: 27.04.2016 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za 2015 rok. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę…

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016 korekta raportu bieżącego nr 1/2016

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 03/2016 Data: 25.04.2016 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) działając na podstawie § 6 ust.14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2016 z dnia 05.01.2016 r. „Terminy przekazywania raportów okresowych…

Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 02/2016 Data: 15.02.2016 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…