Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 czerwca 2015 roku

Numer raportu: 02/2015 Data: 12.06.2015 Zarząd eo Networks S.A. przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2014 roku : 1. Gagnon Investments Ltd, Nikozja Cypr – 845 414 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 41,05 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.Gagnon Investments…

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2014 roku

Numer raportu: 04/2014 Data: 01.07.2014 Zarząd eo Networks S.A. przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2014 roku: 1. Gagnon Investments Ltd, Nikozja Cypr – 845 414 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 41,05 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów. Podstawa prawna…

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2013 roku

Numer raportu: 5/2013 Data: 14.06.2013 Zarząd eo Networks S.A. przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2013 roku: GAGNON INVESTMENT Ltd, Nikozja Cypr – 928.834 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 45,10% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, Sylwester Kominek – 126.780 akcji…

Zawiadomienia otrzymane na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Numer raportu: 3/2013 Data: 15.04.2013 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2013 roku otrzymał dwa zawiadomienia na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zgodnie z którymi: 1. osoba bliska członka Rady Nadzorczej Spółki dokonała w dniu 9 kwietnia 2013 roku sprzedaży w transakcji pakietowej pozasesyjnej na rynku NewConnect…

Zawiadomienia otrzymane na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Numer raportu: 1/2013 Data: 08.03.2013 Zarząd eo NETWORKS S.A. („Spóła”) informuje, że w dniu 7 marca 2013 roku otrzymał zawiadomienia, zgodnie z którymi osoba bliska członka Rady Nadzorczej dokonała w dniu 1 marca 2013 roku oraz 4 marca 2013 roku sprzedaży w transakcjach pakietowych pozasesyjnych na rynku NewConnect łącznie 43.000 akcji Spółki po cenie 11,14…

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2012 roku

Numer raportu: 3/2012 Data: 29.06.2012 Zarząd eo Networks S.A. przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2012 roku: 1. GAGNON INVESTMENT Ltd, Nikozja Cypr – posiadająca 928.834 akcje zwykłe na okaziciela, stanowiące 70,66% w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca…

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Numer raportu: 1/2012 Data: 10.04.2012 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż dnia 10.04.2012 roku, Spółka otrzymała dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji ESPI. Zgodnie z obowiązkami nałożonymi przez § 11 ust. 1 Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 19/2010 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 kwietnia 2010 roku „Regulamin korzystania z Elektronicznego Systemu…