Rejestracja akcji eo Networks w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 4/2012 Data: 13.04.2012 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż dnia 13 kwietnia 2012 roku otrzymał komunikat od Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., informujący o przypadającej na dzień 16 kwietnia 2012 roku, rejestracji pod kodem ISIN PLEONTW00016 następujących akcji Spółki: 1.000.000 akcji na okaziciela serii A o wartości…

Wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu akcji eo Networks S.A.

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 3/2012 Data: 12.04.2012 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż dnia 12.04.2012 roku, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podjął uchwałę nr 344/2012, o wprowadzeniu: 1.000.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda 750.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda…

Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E do obrotu na rynku NewConnect

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 2/2012 Data: 29.03.2012 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż dnia 28.03.2012 roku, Spółka złożyła wniosek o wprowadzenie następujących instrumentów finansowych: 1.000.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda 750.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda 194.445 akcji na okaziciela serii…

Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 1/2012 Data: 29.03.2012 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż dnia 28.03.2012 roku, Spółka otrzymała dostęp do systemu przekazywania raportów bieżących oraz okresowych EBI, zgodnie z decyzją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28.03.2012 roku. Zgodnie z obowiązkami nałożonymi przez § 17 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,…