Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017 korekta raportu bieżącego nr 1/2017

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 04/2017 Data: 09.05.2017 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) działając na podstawie § 6 ust.14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 05.01.2017 r. „Terminy przekazywania raportów okresowych…

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 lipca 2016 roku

Numer raportu: 02/2016 Data: 12.07.2016 Zarząd eo Networks S.A. przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 lipca 2016 roku : 1. Gagnon Investments Ltd, Nikozja Cypr – 845 414 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 41,05 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów. Podstawa…

Raport kwartalny eo Networks S.A. za II kwartał 2014 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 12/2014 Data: 14.08.2014 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2014 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Decyzja GPW w sprawie uzupełnienia indeksu NCIndex o pakiet akcji eo Networks S.A.

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 7/2012 Data: 30.04.2012 Decyzja GPW w sprawie uzupełnienia indeksu NCIndex o pakiet akcji eo Networks S.A. Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż zgodnie z komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 kwietnia 2012 roku, po sesji 27 kwietnia 2012 roku lista uczestników indeksu NCIndex została…