Informacja o transakcji zbycia akcji w trybie art. 19 MAR

Numer raportu: 04/2021 Data: 29.06.2021 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2021 roku Spółka otrzymała od: Pana Tomasza Marciniaka – Członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Tomasza Suleja – Prokurenta Spółki, Pani Agnieszki Żołopa-Sulej – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj Tomaszem Sulejem – Prokurentem Spółki, powiadomienia o…

ROZPOCZĘCIE PROCESU PRZEJĘCIA KONTROLI NAD EMITENTEM PRZEZ SPÓŁKĘ EUVIC SP. Z O.O.

Numer raportu: 03/2021 Data: 25.06.2021 Zarząd spółki eo Networks S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o rozpoczęciu procesu przejęcia kontroli nad Emitentem przez spółkę Euvic sp. z o.o. w Gliwicach („Euvic”). W dniu 24 czerwca 2021 r., po godzinie 19, doszło do: podjęcia przez Gagnon Investments Limited z siedzibą w Nikozji („Gagnon”), akcjonariusza Emitenta, posiadającego pakiet 41,05…

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 13 lipca 2021 roku

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 05/2021 Data: 11.06.2021 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78, 03-301 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000332547 („Spółka”), działając na podstawie art. 399…

Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na przejęcie kontroli nad Emitentem przez spółkę Euvic sp. z o.o.

Numer raportu: 02/2021 Data: 02.06.2021 Zarząd spółki eo Networks S.A. („Emitent”), w związku z raportem Emitenta nr 01/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., niniejszym informuje o wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji („Decyzja”) z dnia 27 maja 2021 r. numer DKK 123/2021 w przedmiocie zgody na koncentrację Emitenta oraz spółki Euvic…

Raport roczny eo Networks S.A. za rok 2020

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 04/2021 Data: 28.05.2021 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny Emitenta za 2020 rok. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę…

Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 03/2021 Data: 14.05.2020 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2021 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Rozpoczęcie negocjacji w sprawie przejęcia kontroli nad Emitentem przez spółkę Euvic sp. z o.o.

Numer raportu: 01/2021 Data: 27.04.2021 Zarząd spółki eo Networks S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o rozpoczęciu procesu negocjacji i przygotowania transakcji, w wyniku której dojdzie do przejęcia kontroli nad Spółką przez spółkę Euvic sp. z o.o. w Gliwicach („Euvic”). W dniu 26 kwietnia 2021 r. doszło do podpisania przez większościowych wspólników spółki Euvic oraz pana Błażeja…

Mobilność w branży kurierskiej

Ostatnie lata z naciskiem na rok 2020 niewątpliwie należały do branży kurierskiej. Lockdown przyspieszył rozwój cyfryzacji oraz wpłynął na popyt zakupów w sklepach internetowych. Nasz kraj okazał się jednym z najszybciej rosnących rynków tej branży w Europie. Jak przewiduje Poczta Polska, w roku 2023 kurierzy obsłużą prawie 850 mln paczek, a wartość rynku wzrośnie o…

Raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 02/2021 Data: 12.02.2021 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…