Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 02/2022 Data: 21.01.2022 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż powziął informację o złożeniu przez pana Tomasza Marciniaka rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 1 lutego 2022 roku. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe…

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w kapitale zakładowym Emitenta

Numer raportu: 26/2021 Data: 31.12.2021 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 31 grudnia 2021 roku otrzymał zawiadomienia zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn.…

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY AKCJI POMIĘDZY GAGNON INVESTMENTS LIMITED I EUVIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer raportu: 23/2021 Data: 22.12.2021 Zarząd spółki eo Networks S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o zawarciu, w dniu 22 grudnia 2021 r., godz.: 10:00, pomiędzy Gagnon Investments Limited z siedzibą w Nikozji („Gagnon”) i Euvic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach („Euvic”), umowy sprzedaży akcji Emitenta za pośrednictwem Biura Maklerskiego Alior Banku Spółka Akcyjna…

Założenia inwestycyjne eo Networks S.A. na lata 2022-2023

Numer raportu: 22/2021 Data: 15.12.2021 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę zatwierdzającą założenia inwestycyjne Emitenta na lata 2022-2023. Treść założeń inwestycyjnych w załączeniu. Podstawa prawna Art. 17 ust 1 MAR. Osoby reprezentujące spółkę Błażej Piech – Prezes Zarządu Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu…

Informacja o transakcji zbycia akcji w trybie art. 19 MAR

Numer raportu: 21/2021 Data: 13.12.2021 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 grudnia 2021 roku Spółka otrzymała od : Pana Wojciecha Wolnego – Członka Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o transakcji zbycia akcji Spółki. W załączeniu przekazujemy treść powiadomienia. Podstawa prawna Art. 19 ust 3 MAR. Osoby reprezentujące spółkę Błażej Piech – Prezes…

Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 10/2021 Data: 12.11.2020 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2021 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…