Decyzja GPW w sprawie uzupełnienia indeksu NCIndex o pakiet akcji eo Networks S.A.

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 7/2012 Data: 30.04.2012 Decyzja GPW w sprawie uzupełnienia indeksu NCIndex o pakiet akcji eo Networks S.A. Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż zgodnie z komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 kwietnia 2012 roku, po sesji 27 kwietnia 2012 roku lista uczestników indeksu NCIndex została…

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji eo Networks S.A.

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 06/2012 Data: 20.04.2012 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż dnia 20.04.2012 roku, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podjął uchwałę nr 385/2012, zgodnie z zapisami której dzień 25.04.2012 roku określony został jako pierwszy dzień notowań w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect następujących akcji Spółki: 1.000.000 akcji na…

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji eo Networks S.A.

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 5/2012 Data: 16.04.2012 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż dnia 16.04.2012 roku, Spółka złożyła wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań, na rynku NewConnect, następujących instrumentów finansowych: 1.000.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda 750.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł…

Rejestracja akcji eo Networks w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 4/2012 Data: 13.04.2012 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż dnia 13 kwietnia 2012 roku otrzymał komunikat od Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., informujący o przypadającej na dzień 16 kwietnia 2012 roku, rejestracji pod kodem ISIN PLEONTW00016 następujących akcji Spółki: 1.000.000 akcji na okaziciela serii A o wartości…

Wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu akcji eo Networks S.A.

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 3/2012 Data: 12.04.2012 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż dnia 12.04.2012 roku, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podjął uchwałę nr 344/2012, o wprowadzeniu: 1.000.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda 750.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda…

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Numer raportu: 1/2012 Data: 10.04.2012 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż dnia 10.04.2012 roku, Spółka otrzymała dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji ESPI. Zgodnie z obowiązkami nałożonymi przez § 11 ust. 1 Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 19/2010 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 kwietnia 2010 roku „Regulamin korzystania z Elektronicznego Systemu…

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Numer raportu: 1/2012 Data: 10.04.2012 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż dnia 10.04.2012 roku, Spółka otrzymała dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji ESPI. Zgodnie z obowiązkami nałożonymi przez § 11 ust. 1 Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 19/2010 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 kwietnia 2010 roku „Regulamin korzystania z Elektronicznego Systemu…

Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E do obrotu na rynku NewConnect

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 2/2012 Data: 29.03.2012 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż dnia 28.03.2012 roku, Spółka złożyła wniosek o wprowadzenie następujących instrumentów finansowych: 1.000.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda 750.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda 194.445 akcji na okaziciela serii…

Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 1/2012 Data: 29.03.2012 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż dnia 28.03.2012 roku, Spółka otrzymała dostęp do systemu przekazywania raportów bieżących oraz okresowych EBI, zgodnie z decyzją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28.03.2012 roku. Zgodnie z obowiązkami nałożonymi przez § 17 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,…