Zmiany w Radzie Nadzorczej eo Networks S.A.

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 16/2013 Data: 14.06.2013 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej na trzyletnią wspólną kadencję następujące osoby: – Pana Stefana Dominika Batorego, – Pana Tomasza Marciniaka, – Pana Jerzego Michała Dżogę, Panowie Stefan Dominik Batory oraz Tomasz…

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2013 roku

Numer raportu: 5/2013 Data: 14.06.2013 Zarząd eo Networks S.A. przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2013 roku: GAGNON INVESTMENT Ltd, Nikozja Cypr – 928.834 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 45,10% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, Sylwester Kominek – 126.780 akcji…

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki eo Networks S.A. w dniu 14 czerwca 2013 roku

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 15/2013 Data: 14.06.2013 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 14 czerwca 2013 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podstawa prawna §4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na…

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2013 roku

Numer raportu: 5/2013 Data: 14.06.2013 Zarząd eo Networks S.A. przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2013 roku: GAGNON INVESTMENT Ltd, Nikozja Cypr – 928.834 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 45,10% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, Sylwester Kominek – 126.780 akcji…

Skonsolidowany raport roczny eo Networks S.A. za rok 2012

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 14/2013 Data: 24.05.2013 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za 2012 rok. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.…

Jednostkowy raport roczny eo Networks S.A. za rok 2012

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 13/2013 Data: 24.05.2013 19:45 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za 2012 rok. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki 1)…

Jednostkowy raport roczny eo Networks S.A. za rok 2012

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 13/2013 Data: 24.05.2013 19:45 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za 2012 rok. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki 1)…

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 14 czerwca 2013 roku

Typ raportu: BieżącyNumer raportu: 12/2013Data: 17.05.2013 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Głuszyckiej 5, 02-215 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000332547 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i…

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013 korekta raportu bieżącego nr 1/2013

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 11/2013 Data: 17.05.2013 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) działając na podstawie § 6 ust.14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2013 z dnia 15.01.2013r. „Terminy przekazywania raportów okresowych w…

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 14 czerwca 2013 roku

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 12/2013 Data: 17.05.2013 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Głuszyckiej 5, 02-215 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000332547 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art.…