Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2013 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 20/2013 Data: 14.08.2013 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2013 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 oraz §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu…

Zawarcie znaczącej umowy

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 18/2013 Data: 14.08.2013 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2013 roku Zarząd Spółki podpisał z firmą z branży doradczej umowę na wdrożenie systemu B2B do integracji procesów HR pomiędzy firmą doradczą i jej partnerami biznesowymi. Wartość projektu to 2 210 530,00 zł netto, termin zakończenia…

Zawiadomienia o nabyciu oraz zbyciu znacznego pakietu akcji

Numer raportu: 7/2013 Data: 01.08.2013 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 31.07.2013 do Spółki wpłynęły trzy zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn.…

Zawiadomienia otrzymane na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Numer raportu: 6/2013 Data: 01.08.2013 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 31 lipca 2013 roku otrzymał zawiadomienia, zgodnie z którymi: 1. W dniu 29 lipca 2013 roku członek Rady Nadzorczej dokonał sprzedaży w transakcji pakietowej pozasesyjnej na rynku NewConnect 266.501 akcji Spółki po cenie 11,14 zł za jedna akcję. 2. W dniu…

Podpisanie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 17/2013 Data: 22.07.2013 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, Spółka w dniu 22 lipca 2013 roku podpisała aneks do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 5 lipca 2010 roku, zawartej z Alior Bank Spółka Akcyjna. Zgodnie z postanowieniami aneksu, Spółka przedłużyła kredyt w rachunku bieżącym z przeznaczeniem…

Podpisanie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 17/2013 Data: 22.07.2013 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, Spółka w dniu 22 lipca 2013 roku podpisała aneks do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 5 lipca 2010 roku, zawartej z Alior Bank Spółka Akcyjna. Zgodnie z postanowieniami aneksu, Spółka przedłużyła kredyt w rachunku bieżącym z przeznaczeniem…

Zawiadomienia otrzymane na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – korekta

Numer raportu: 1/2013 K Data: 27.06.2013 Korekta dotyczy uzupełnienia treści raportu bieżącego nr 1/2013 z dn. 08.03.2013 roku o informacje o transakcjach w podziale na poszczególne dni sesyjne z podaniem średniej ceny i łącznego wolumenu z tego dnia. Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 marca 2013 roku otrzymał zawiadomienia, zgodnie z…