Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 09/2016 Data: 12.07.2016 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Woźniakowskiego, ZWZA spółki w dniu 12 lipca 2016 roku powołało Pana Mariusza Borawskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Mariusz Borawski pełnił tymczasowo funkcję Członka Rady Nadzorczej. Życiorys oraz informacje…

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 12 lipca 2016 roku

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 07/2016 Data: 07.06.2016 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78, 03-301 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000332547 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art.…

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 12 lipca 2016 roku

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 07/2016 Data: 07.06.2016 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78, 03-301 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000332547 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art.…

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 06/2016 Data: 07.06.2016 W związku z potrzebą uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza w dniu 06.06.2016 r., na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki w zw. z art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych, powołała Pana Mariusza Borawskiego do tymczasowego pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej do czasu wygaśnięcia okresu…

Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 05/2016 Data: 13.05.2016 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2016 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Jednostkowy raport roczny eo Networks S.A. za rok 2015

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 04/2016 Data: 27.04.2016 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za 2015 rok. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę…

Jednostkowy raport roczny eo Networks S.A. za rok 2015

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 04/2016 Data: 27.04.2016 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za 2015 rok. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę…

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016 korekta raportu bieżącego nr 1/2016

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 03/2016 Data: 25.04.2016 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) działając na podstawie § 6 ust.14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2016 z dnia 05.01.2016 r. „Terminy przekazywania raportów okresowych…

Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 02/2016 Data: 15.02.2016 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…