Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 09/2016 Data: 12.07.2016 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Woźniakowskiego, ZWZA spółki w dniu 12 lipca 2016 roku powołało Pana Mariusza Borawskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Mariusz Borawski pełnił tymczasowo funkcję Członka Rady Nadzorczej. Życiorys oraz informacje…

Treść uchwał podjętych przez ZWZA eo Networks S.A. w dniu 12 lipca 2016

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 08/2016 Data: 12.07.2016 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 12 lipca 2016 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Podstawa prawna §4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu…

Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 10/2016 Data: 16.08.2016 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2016 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku – korekta raportu kwartalnego nr 10/2016

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 11/2016 Data: 14.10.2016 Zarząd eo Networks S.A.przekazuje w załączeniu skorygowany raport kwartalny za II kwartał 2016 roku. Korekta dotyczy sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w raporcie kwartalnym spółki nr 10/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku, w punkcie 7 podpunkt a „Rachunek zysków i strat eo Networks S.A. za okres…

Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 12/2016 Data: 14.11.2016 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2016 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 13/2016 Data: 06.12.2016 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż powziął informację o złożeniu przez pana Stefana Batory rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Podstawa prawna §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na…