Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy eo Networks S.A. zwołanego na dzień 11 lipca 2022 roku

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 09/2022 Data: 06.07.2022 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2022 z dnia 9 czerwca 2022 roku, informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy eo Networks S.A. zwołanego na dzień 11 lipca 2022 roku. Odwołanie ww. ZWZA Emitenta jest związane z wnioskiem Rady…