ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY AKCJI POMIĘDZY GAGNON INVESTMENTS LIMITED I EUVIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer raportu: 23/2021 Data: 22.12.2021 Zarząd spółki eo Networks S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o zawarciu, w dniu 22 grudnia 2021 r., godz.: 10:00, pomiędzy Gagnon Investments Limited z siedzibą w Nikozji („Gagnon”) i Euvic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach („Euvic”), umowy sprzedaży akcji Emitenta za pośrednictwem Biura Maklerskiego Alior Banku Spółka Akcyjna…