Założenia inwestycyjne eo Networks S.A. na lata 2022-2023

Numer raportu: 22/2021 Data: 15.12.2021 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę zatwierdzającą założenia inwestycyjne Emitenta na lata 2022-2023. Treść założeń inwestycyjnych w załączeniu. Podstawa prawna Art. 17 ust 1 MAR. Osoby reprezentujące spółkę Błażej Piech – Prezes Zarządu Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu…