Informacja o transakcji zbycia akcji w trybie art. 19 MAR

Numer raportu: 21/2021 Data: 13.12.2021 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 grudnia 2021 roku Spółka otrzymała od : Pana Wojciecha Wolnego – Członka Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o transakcji zbycia akcji Spółki. W załączeniu przekazujemy treść powiadomienia. Podstawa prawna Art. 19 ust 3 MAR. Osoby reprezentujące spółkę Błażej Piech – Prezes…