Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału do poniżej 5% w kapitale zakładowym Emitenta

Numer raportu: 19/2021 Data: 04.10.2021 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 października 2021 roku otrzymał zawiadomienie zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn.…

Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu udziału 15% w kapitale zakładowym Emitenta

Numer raportu: 18/2021 Data: 04.10.2021 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 października 2021 roku otrzymał zawiadomienie zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn.…