Raport roczny eo Networks S.A. za rok 2017

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 06/2018 Data: 18.05.2018 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny Emitenta za 2017 rok. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę…