Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 05/2017 Data: 11.05.2017 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2017 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…