Zmiany adresu siedziby Spółki

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 04/2015 Data: 13.04.2015 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w związku z podjęciem uchwały z dnia 10 kwietnia 2015 roku, ze skutkiem na dzień 13 kwietnia 2015 roku,ulega zmianie adres siedziby Spółki. Nowy adres siedziby Spółki : ul. Jagiellońska 78, 03 -301 Warszawa. Podstawa prawna §3 ust 1Załącznika Nr…