Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2013 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 3/2014 Data: 14.02.2014 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2013 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 oraz §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu…