Przystąpienie do długu udzielonego spółce powiązanej

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 16/2012 Data: 18.06.2012 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż na mocy zgody udzielonej przez Radę Nadzorczą Spółki wyrażonej w formie uchwały nr 1/04/2012 z dnia 5 kwietnia 2012 roku, Spółka z dniem 18 czerwca 2012 roku przystąpiła do długu udzielonego spółce Sensi Soft Sp. z o. o. z siedzibą…